รีบเลย! ซีเล็คทูน่าชิ้นใหญ่ในซุปญุี่ปุ่น ลุ้น 2 ชั้น ฟิน 2 ต่อ ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท
ง่ายๆเพียงซื้อซีเล็คทูน่าชิ้นใหญ่ในซุปญี่ปุ่น จากนั้นนำใบเสร็จมาอัพโหลดที่ https://tunajpsoup.sealect.co.th/upload.php และทำตามขั้นตอน เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ

ลุ้นที่ 1 ลุ้นฟินๆทุกสัปดาห์ ลุ้นรับของรางวัลดังนี้
1. ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 40,000 บาท
2. บัตรรับประทานอาหาร โอมากาเซะ ร้านชินเซ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 60,000 บาท
3. บัตรนวดผ่อนคลายที่ Yunomori จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน มูลค่ารวม 10,000 บาท
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

- จับรางวัลรอบที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
- จับรางวัลรอบที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
- จับรางวัลรอบที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ผู้ที่ร่วมสนุกในกิจกรรมรอบที่ 1 - 3 ฉลากที่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกรวมในการจับฉลากครั้งที่ 4
และสามารถร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

ลุ้นที่ 2 ลุ้นฟินๆท้ายกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลดังนี้
1. Samsung Galaxy Note 20 256 GB จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัล ละ 33,900 บาท มูลค่ารวม 101,700 บาท
2. Air Pod Pro จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,490 บาท มูลค่ารวม 56,940 บาท
3. นาฬิกา G-shock จำนวน 9 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,900 บาทมูลค่ารวม 80,100

จับรางวัลรอบที่4 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.

หมายเหตุ
การร่วมสนุก ในส่วนของลุ้นที่ 1 ลุ้นฟินๆทุกสัปดาห์ ฉลากที่ร่วมสนุกจะถูกใช้แค่ในรอบนั้นๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรอบอื่นๆ ได้ (ยกตัวอย่างเช่น ร่วมสนุกในสัปดาห์ที่ 1 แต่ไม่ได้รับรางวัลฉลากจะไม่ถูกรวมไปอยู่ในครั้ง ที่ 2 และ 3)
การร่วมสนุกในส่วนของลุ้นที่ 2 จะทำการรวบรวมฉลากจากผู้ที่ไม่ได้รางวัลในรอบที่ 1-3 และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งฉลากเข้ามาเพิ่มเติมสิทธิ์ได้เช่นกัน

จับรางวัลรอบที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ของรางวัล : บัตรรับประทานอาหาร โอมากาเซะ ร้านชินเซ มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง , บัตรนวดผ่อนคลายที่ Yunomori มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวมของรางวัลตลอดกิจกรรมครั้งที่ 1 จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่าทิ้งสิ้น 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
จับรางวัลรอบที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ของรางวัล : บัตรรับประทานอาหาร โอมากาเซะ ร้านชินเซ มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง , บัตรนวดผ่อนคลายที่ Yunomori มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวมของรางวัลตลอดกิจกรรมครั้งที่ 2 จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่าทิ้งสิ้น 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
จับรางวัลรอบที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ของรางวัล : บัตรรับประทานอาหาร โอมากาเซะ ร้านชินเซ มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง , บัตรนวดผ่อนคลายที่ Yunomori มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รวมของรางวัลตลอดกิจกรรมครั้งที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่าทิ้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
จับรางวัลรอบที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ของรางวัล : Sumsung Galaxy Note 20 256 GB จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัล ละ 33,900 บาท Gshock รุ่น Sterling Soul (GM-6900-1DR) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,900 บาท
Gshock Gold Metal (GM-6900G-9DR) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,900 บาท
Gshock Red Electro (GM-6900B-4DR) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,900 บาท
Air Pod Pro จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,490 บาท
รวมของรางวัลตลอดกิจกรรมครั้งที่ 4 จำนวน 19 รางวัล รวมมูลค่าทิ้งสิ้น 248,740 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กติกาการร่วมสนุก
1. ซื้อซีเล็คทูน่าชิ้นใหญ่ในซุปญี่ปุ่น 1 ชิ้น ราคา 35 บาท 7/11,Tesco Lotus, Big C, Tops, The Mall, Home Fresh Mart , Villa Market, , Max Valu, Tang Hua Seng, Villa,Jiffy , Shopee , JD Central,Grab Mart
2. จากนั้นนำใบเสร็จจากร้านค้าต่าง ๆ มาอัปโหลดลง Microsite พร้อม กรอกชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับและ Email ให้ครบถ้วน
3. การอัพโหลด 1 ใบเสร็จเท่ากับ 1 สิทธิ์
4. จับรางวัลโดยการ Live และประกาศผลที่หน้าเฟสบุ๊คซีเล็ค (PAGE FACEBOOK : SEALECT) เวลา 17.00 น.
5. จับรางวัลเวลา 17.00 น. ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
พนักงานในบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้